บทความ

 1. ติดตั้ง SSL VPN Client สำหรับ Windows

ทำการติดตั้ง SSL VPN Client สำหรับใช้ในการเข้าระบบ 1.1   เข้าไปที่ URL: https://(IP Address)...

 2. ติดตั้ง SSL VPN Client สำหรับ macOS

วิธีการติดตั้งและการใช้งาน SSL VPN เพื่อใช้งาน Cloud HM สำหรับลูกค้า 2.1   Download VPN Client...

 3. Cloud HM Cloud Portal

3.1   Cloud HM Cloud Portal (คุณต้องเชื่อมต่อ SSL VPN Client ก่อน) URL:...

 4. เปลี่ยน Password

1.  ไปที่ Preferences     2.  เลือก Change Password ระบุ Current password:  ••••••••...

 5. ตั้งค่า DHCP, NAT, Firewall, Static routing, VPN, Load balance

1.   ไปที่ Administration 2.   คลิก Edge Gateways       3.   คลิกขวาและเลือก Edge gateway...

 6. Snapshot

  1.   ไปที่ My Cloud 2.   คลิก VMs     3.   คลิกขวาและเลือก Create Snapshot เพื่อสร้าง...

 7. Edge Gateway Manual [PART 1]

เริ่มต้นการใช้งาน 1. Web Portal           การเข้าใช้งาน สามารถเข้าใช้งานผ่าน Web Browser...

 8. Edge Gateway Manual [PART 2]

2. Firewall Enable   - เปิดการใช้งานทุก Rule ใน Firewall Rules Enable  - ปิดการใช้งานทุก Rule...

 9. Edge Gateway Manual [PART 3]

3. DHCP การตั้งค่า DHCP แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 3.1 Pools – เป็นการกำหนด IP Pool ให้ DHCP...