การใช้งาน Auto-Scale Virtual Server

การใช้งาน Auto-Scale Virtual Server
การใช้งาน Auto-scale Virtual Server ช่วยให้คุณสามารถจัดการ Virtual Server ของคุณให้ใช้งานอย่างเหมาะสมตามการใช้งานที่อาจเพิ่ม หรือลดอย่างไม่แน่นอน 
คุณสามารถกำหนดเงื่อนไข (เพิ่ม – ลด) การทำงานของ RAM, CPU และ Disk ตามปริมาณตามการใช้งาน เพื่อช่วยให้ Virtual Server รองรับการใช้งานที่เพิ่มและลดอย่างไม่แน่นอนได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
Auto-scale มี 2 แบบคือ
- Scale up-down  การเพิ่มหรือลดขนาดของทรัพยากร RAM, CPU และ Disk เพื่อรองรับการเข้าใช้งานโดยอัตโนมัติ
- Scale in-out การเพิ่มหรือลด Virtual Server โดยมอนิเตอร์การใช้งานจาก CPU, RAM เพื่อรองรับการเข้าใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการตั้งค่าผ่าน Load Balance
 
หมายเหตุ Auto-Scale Virtual Server สามารถใช้บนระบบปฎิบัติการ (OS) Linux เท่านั้น
 
 
Auto scale up-down
1. คลิกหัวข้อ Overview เลือกหัวข้อ Autoscaling
 


2. ระบบจะแสดงกราฟการใช้งานของ Memory Usage , Disk Usage, CPU Usage บน Virtual Server ของคุณและให้คุณกำหนดเงื่อนไข (เพิ่ม – ลด) การทำงานของ RAM, CPU และDisk ตามปริมาณจำนวนการใช้งานได้
ตัวอย่างการกำหนดเงื่อนไขการใช้งาน ดังนี้
กำหนดเงื่อนไขของ RAM, CPU และ Disk เมื่อมีปริมาณการใช้งานสูง
- หากมีการใช้งาน RAM เกิน _% เป็นเวลา_ นาที  ให้เพิ่มขนาด RAM จำนวน _MB     – แต่ไม่เกิน _MB ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
- หากมีการใช้งาน CPU เกิน _% เป็นเวลา_ นาที  ให้เพิ่มขนาด CPU จำนวน _Core     – แต่ไม่เกิน _Core ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
- หากมีการใช้งาน DISK เกิน _% เป็นเวลา_ นาที ให้เพิ่มขนาด DISK จำนวน _GB   – แต่ไม่เกิน _GB ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง

กำหนดเงื่อนไขของ RAM, CPU และ Disk เมื่อมีปริมาณการใช้งานน้อย
- หากมีการใช้งาน RAM น้อยกว่า _% เป็นเวลา_ นาที ให้ลดขนาด RAM เหลือจำนวน _MB
- หากมีการใช้งาน CPU เกิน _% เป็นเวลา_ นาที  ให้เพิ่มขนาด CPU จำนวน _Core     – แต่ไม่เกิน _Core ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
- หากมีการใช้งาน DISK น้อยกว่า _% เป็นเวลา_ นาที ให้ลดขนาด DISK เหลือจำนวน _GB

3. กด Apply เพื่อยืนยันการตั้งค่า


หมายเหตุการคิดค่าบริการ
ค่าบริการของ Auto Scale จะถูกคิดตาม Resource ที่ใช้งานจริงค่ะ

ตัวอย่าง 
ลูกค้าซื้อ Resource หลักไว้ที่ RAM 2 CPU 2
มีการตั้ง Auto Scale Down ลงมาที่ RAM 1 CPU 1 จะถูกคิดค่าบริการที่ RAM 1 CPU 1 ค่ะ
มีการตั้ง Auto Scale Up       ขึ้นไปที่ RAM 3 CPU 3 จะถูกคิดค่าบริการที่ RAM 3 CPU 3 ค่ะ
 
 
Auto scale in-out

ไปที่ Control Panel's Load Balancers .

คลิกปุ่ม Add a Balancer .
ใส่ข้อมูลต่างๆ ต่อไปนี้:

Cluster Configuration

 • Port - ระบุ Port ที่ใช้  (เช่น 9090, 8080)

Load Balancer Instance

 • Label – ระบุชื่อ Label 
 • Hostname – ระบุชื่อ Hostname 
 • Network zone – เลือก network zone สำหรับ load balancer.
 • Port Speed – ระบุขนาด Port Speed ที่ต้องการใช้งาน

Load Balancer Type

 • Load balancer type - เลือก Autoscaling  และคลิก Next.

 

Nodes network 

 • Nodes network group - ระบุ network group สำหรับ cluster nodes.

Cluster Node Template

 • Image template – เลือก template ที่ต้องการใช้สำหรับการสร้าง node. (node จะถูกสร้างเพิ่มขึ้นมาจาก  Template นี้)
 • Min node amount – ระบุจำนวน node ขั้นต่ำสำหรับการสร้าง node บน cluster.
 • Max node amount – ระบุจำนวน node สูงสุดสำหรับการสร้าง node บน cluster.
ตัวอย่าง: ถ้าตั้งค่าจำนวน node ขั้นต่ำไว้ = 2 และจำนวน node สูงสุด = 5 ระบบจะมีการ Scale out ไปสูงสุดที่ 5 node และ Scale in ลงมาเท่ากับ 2 node.

Cluster Node Parameters

 • Memory – กำหนดของ RAM สำหรับการสร้าง Virtual Server.
 • CPUs – กำหนดจำนวน CPUs สำหรับการสร้าง Virtual Server .
 • CPU Priority – กำหนด CPU Priority สำหรับการสร้าง Virtual Server. 
 • Rate Limit – ระบุขนาด Port Speed ที่ต้องการใช้งาน.

 

Autoscale Out Parameters

- หากมีการใช้งาน CPU เกิน _%   ให้เพิ่ม Node จำนวน _ Node (Virtual Server)


Autoscale In Parameters

- หากมีการใช้งาน CPU น้อยกว่า _%  ให้ลบ Node จำนวน _ Node (Virtual Server)

Click Save.

 • Email, SSL
 • 3 ผู้ใช้งานพบว่าบทความนี้มีประโยชน์
บทความนี้ช่วยคุณได้l?

Related Articles

แก้ไข Port Speed

1. คลิกที่ Networking > Network Interface เพื่อดู Port Speed2 คลิก ไอคอน Edit เพื่อแก้ไข Port...

การแก้ไขทรัพยากรของ Virtual Server (Edit Virtual Server)

การแก้ไขทรัพยากรของ Virtual Server ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขชื่อ Label, ขนาด CPU, RAM และ Time Zone...

Rebuild Virtual Server - การแก้ไขระบบปฎิบัติการ (OS) ของ Virtual Server

การทำ Rebuild Virtual Server สามารถให้คุณเปลี่ยน OS ของ Virtual Server ของคุณได้ โดยไม่ต้องสร้าง...

การใช้งานระบบ Cloud Server เบื้องต้น (Navigation)

1. Dashboard ส่วนของหน้าจอแสดงการใช้งานโดยรวมของ Virtual Server ทั้งหมดที่คุณใช้งาน...

การใช้งาน Migrate Virtual Server

การ Migrate Virtual Server เป็นการย้าย Virtual Server ของคุณไปใช้ Physical Server...