การใช้งาน Virtual Server Network

การใช้งาน Virtual Server Network ช่วยให้คุณจัดการด้านระบบ Network บน Virtual Server ของคุณ

1. คลิก ไอคอน Tools เลือกทำรายการจากหัวข้อ Network Options

มีให้เลือกทำรายการ 3 หัวข้อคือ
- Edit Firewall: การตั้งกฎ Firewall ให้ระบบ Virtual Server ของคุณ
- Manage Network Interface: การจัดการ NIC ของ Virtual Server
- Rebuild Network: การทำการสร้าง Network ใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลง Config มีผลบน Virtual Server2. คลิกหัวข้อ Networking เพื่อทำรายการเพิ่มเติม มีให้เลือกทำรายการ 3 หัวข้อคือ

- Network Interfaces: การจัดการ NIC
- Firewall: การจัดการ Firewall
- IP Address: การจัดการ IP Address3. การใช้งาน Edit Firewall Rule              
การตั้ง Policy Firewall ให้ระบบ Virtual Server ของคุณ

- ADD A FIREWALL RULE การเพิ่มกฎของ Firewall

มีคำสั่งสำหรับการตั้งกฎอยู่ 2 คำสั่งคือ
- ACCEPT: การกำหนดให้ Firewall ยอมรับ Packet 
- DROP: การกำหนดให้ Firewall ปฎิเสธ Packet 

กำหนด Source: ระบุ IP Address ที่ต้นทาง (หากไม่ต้องการให้ระบุให้ Blank ไว้)
กำหนด Destination Port: ระบุ Port ปลายทาง (Virtual Server คุณ) ที่ต้องการใช้งาน
กำหนด Protocol: เลือก Protocol ที่ต้องการใช้งาน
คลิก Add Rule เพื่อบันทึกการตั้งค่า และคลิก Apply Firewall Rule เพื่อยืนยันการใช้งานกฎของ Firewall ที่ได้ตั้งค่าไว้    

- DEFAULT FIREWALL RULES การระบุค่า Default ของ Firewall สำหรับ Traffic ทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ใน Rule ที่ได้เซ็ตไว้เบื้องต้น

กำหนดคำสั่ง Default ของ Firewall ที่ต้องการใช้งาน (ACCEPT หรือ DROP)
กด Save Default Firewall Rules เพื่อบันทึกการตั้งค่า คลิก Apply Firewall Rule เพื่อยืนยันการใช้งานกฎของ Firewall ที่ได้ตั้งค่าไว้4. การใช้งาน Manage Network Interfaces

การจัดการ NIC ของ Virtual Server (Configure Virtual Server Network Interface)

- Interface: ชื่อของ NIC
- Network Join: Netwrok ที่เราต้องการให้ NIC ต่อ
- Port Speed: ความเร็วของ NIC ตัวนี้
- Primary Interface: การระบุว่า NIC ตัวไหนเป็นตัวหลักของ Virtual Server

4.1 คลิก Add New Network Interface เพื่อทำการเพิ่มระบบเครือข่าย4.2 การ Add New Network Interface การเพิ่ม NIC มีให้ระบุการตั้งค่าดังนี้

ส่วนของ Identification
- ระบุ Label ระบุชื่อการใช้งาน NIC ใหม่

ส่วนของ Connectivity

- ระบุ Network: ที่ต้องการให้ NIC นี้ต่อ
- ระบุ Port Speed: แนะนำให้กด เพื่อการเลือกใช้ความเร็วสูงสุดในการใช้งาน (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

กด Submit เพื่อบันทึกการตั้งค่า หลักการเพิ่ม NIC แล้วนั้นต้องทำการเพิ่ม IP ต่อกรุณาดูขั้นตอนต่อไป5. การใช้งาน Rebuild Network
Rebuild Virtual Server Network เป็นการให้ Config ที่เปลี่ยนแปลง (NIC/IP Address) มีผลกับ Virtual Server ของคุณ
หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องทำการ Rebuild Network หากคุณได้ทำการ Config IP Address ใหม่ หรือเพิ่ม NIC

5.1 คลิก Tools เลือกหัวข้อ Rebuild Network5.2 เลื่อนเปิดการใช้งาน Force Reboot หากต้องการ Reboot Virtual Server ตอนนี้ หรือเลื่อนเปิดการใช้งานหากต้องการ Reboot Virtual Server ในทันที หากคุณเลือกที่จะเปิด ระบบจะพยายามทำการ Rebuild Network โดยไม่ Reboot Virtual Server ของคุณก่อน หากทำได้ Virtual Server จะไม่ถูก Reboot หากทำไม่ได้ระบบจะทำการ Reboot Virtual Server ของคุณ

จากนั้นกด Rebuild Network เพื่อดำเนินการ6. การใช้งาน Virtual Server IP Address

การจัดการในส่วนของ IP Address บน Virtual Server

6.1 คลิกที่ Networking > IP Addresses6.2 เลือก Allocate New IP Address Assignment6.3 ตั้งค่า IP Address

เลือก NIC (ที่คุณสร้างไว้) ที่ต้องการนำมาใช้งาน
เลื่อนเปิดการใช้งาน Specify IP Address เพื่อสร้าง IP Address เพิ่ม
คุณสามารถเลือก Filter ดู IP Address ในรูปแบบต่างๆ ได้ โดยมีให้เลือก 3 แบบ คือ used IPs (IP ที่ถูกใช้อยู่), my IPs (IP ที่คุณใช้อยู่) และ IPv6
(ระบบจะระบุ IP Address ใหม่ให้โดยอัติโนมัติ)
คลิก Add IP Address Assignment เพื่อทำการสร้าง IP Address 6.4 การ ลบ IP Address

คลิก ไอคอน Delete เพื่อทำการลบ IP address ที่ไม่ต้องการใช้งาน6.5 เลือก Delete without Rebuilding the Network - ลบ IP Address โดยยังไม่ Rebuild Network ในทันที (การลงจะยังไม่มีผลกับ Virtual Server)
หรือ เลือก Delete and Rebuild the Network  - ลบ IP Address โดยให้ Rebuild Network ในทันที (มีผลต่อ Virtual Server ทันที)


  • Email, SSL
  • 2 ผู้ใช้งานพบว่าบทความนี้มีประโยชน์
บทความนี้ช่วยคุณได้l?

Related Articles

แก้ไข Port Speed

1. คลิกที่ Networking > Network Interface เพื่อดู Port Speed2 คลิก ไอคอน Edit เพื่อแก้ไข Port...

การแก้ไขทรัพยากรของ Virtual Server (Edit Virtual Server)

การแก้ไขทรัพยากรของ Virtual Server ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขชื่อ Label, ขนาด CPU, RAM และ Time Zone...

Rebuild Virtual Server - การแก้ไขระบบปฎิบัติการ (OS) ของ Virtual Server

การทำ Rebuild Virtual Server สามารถให้คุณเปลี่ยน OS ของ Virtual Server ของคุณได้ โดยไม่ต้องสร้าง...

การใช้งานระบบ Cloud Server เบื้องต้น (Navigation)

1. Dashboard ส่วนของหน้าจอแสดงการใช้งานโดยรวมของ Virtual Server ทั้งหมดที่คุณใช้งาน...

การใช้งาน Migrate Virtual Server

การ Migrate Virtual Server เป็นการย้าย Virtual Server ของคุณไปใช้ Physical Server...