บทความ

 Installation agent fails on Windows Server 2003

1. Update Patch Windows Server  เลือก Download ตาม Version ของ Windows Server...

 Upgrade/Downgrade Options - วิธีเพิ่ม/ลด อุปกรณ์และ storage บนระบบ Cloud Backup

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเพิ่ม หรือลดจำนวนความจำที่ใช้สำรองข้อมูล...

 Username สำหรับการเข้าใช้งาน Cloud Backup

หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการเอกสารยืนยันการชำระเงินและส่ง Username...

 การตั้งค่าการใช้งาน Cloud Backup (เบื้องต้น)

1. คลิกที่ ไอคอน Setting เพื่อตั้งค่าการสำรองข้อมูล จะมีรายการให้ตั้งค่าทั้งหมด 5 รายการ...

 การเพิ่มอุปกรณ์ (Device) บนระบบ Cloud Backup

1. เพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้สำรองข้อมูล คลิก All devices > กด ADD DEVICE ในการ ADD DEVICE มี Device...

 การใช้งาน Recovery (กู้คืนข้อมูล) เบื้องต้น

1. คลิกที่ Recovery เพื่อเลือกทำรายการกู้คืนข้อมูล2. Click RECOVER (Recover ไปที่เครื่องเดิมหรือ...

 การใช้งานระบบ Cloud Backup (เบื้องต้น)

1. คลิกที่ชื่อ Device จะมีแทบด้านขวาโชว์ขึ้นมา คลิก Backup 2. คลิก ADD BACKUP PLAN...

 ช่องทางและวิธีการเข้าสู่ระบบ Cloud Backup

การเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งาน Cloud Backup มี 2 ช่องทางคือ ช่องทางที่ 1: ผ่าน My Account ที่...

 วิธี Update Agent

1. คลิก Setting เลือก Agents2. คลิกชื่อ Devices ที่ต้องการ Update  3. คุณสามารถเลือก Update...

 วิธีการลง Agent สำหรับ Linux

Installing  cloudBackup agent on a Linux machine Log in ที่เครื่อง Linux ของคุณด้วยสิทธิ์ Root...