จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ (Denies Access Files)

Files Access Control

สำหรับการควบคุมการสิทธิ์การใช้งานของไฟล์รูปแบบต่างๆ ในระะบบ cloudShare  (ผู้ดูแลระบบจะเป็นคนกำหนด และจัดการสิทธิ์ โดนจะเป็นการกำหนดสิทธิ์ตาม Group เท่านั้น) 

Denied access

ถ้าไฟล์ได้รับการเข้าถึงแต่ถูกจำกัดสิทธิ์ไว้ User จะไม่สามารถ :

  • Create/upload the file สร้าง/อัพโหลดไฟล์
  • Modify the files แก้ไขไฟล์
  • Delete the file ลบไฟล์
  • Download the file ดาวน์โหลดไฟล์
  • Syncronise the file with clients, such as the Nextcloud desktop and mobile clients เชื่อมต่อไฟล์กับเครื่องอื่นๆ เช่น cloudShare Desktop, Mobile

ตัวอย่าง

Sample rules to block on user group, time and IP base.

กฏแรก:  ตั้งชื่อกฎ Support  only 9-5   ตั้งค่าให้มีผลกับผู้ใช้งานที่อยู่ภายใน group Support  สามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ได้ระหว่างเวลา 5pm and 9am.

กฎที่สอง: ตั้งชื่อกฎ Internal testing ตั้งค่าให้มีผลกับผู้ใช้งานที่อยู่ภายใน Internal testers group สามารถเข้าถึงไฟล์จากภายนอกได้จาก local network 

Denying access to folders

วิธีที่ง่ายที่สุดในการปิดกั้นการเข้าถึงโฟลเดอร์คือการใช้แท็กร่วมกัน ตามที่ระบุไว้ในส่วนกฎตัวอย่างตามด้านล่าง

ดังนั้นคุณต้องกำหนดแท็กให้กับโฟลเดอร์หรือไฟล์ แล้วตั้งกฎโดยการระบุ group ที่จะสามารถเห็นแท็กนี้ได้ โดยการการตรวจสอบนี้ไม่ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของผู้ใช้แท็ก เนื่องจากเป็นการแนะนำแท็กที่สามารถเห็นได้จากผู้ใช้งานที่อยู่ภายใน Group นี้เท่านั้น

ตัวอย่างนี้จะจำกัดการเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ในแท๊ก #Confidential

Deny access based on collaborative tag

Prevent uploading of specific files

เป็นไปได้ที่คุณสามารถจำกัดการอัพโหลดไฟล์เข้าใน cloudShare. คุณสามารถ block ไม่ให้อัพโหลดไฟล์เพลง หรืออื่นๆ ได้โดยการระบุ Type นามสกุลของไฟล์ที่ต้องการ block

ตัวอย่างนี้คือการ block ไม่ให้อัพโหลด .zip ไฟล์ โดยการระบุคำสั่ง: /^application\/(zip|x-zip-compressed)$/i

Prevent upload based on mimetype
  • Email, SSL
  • 0 ผู้ใช้งานพบว่าบทความนี้มีประโยชน์
บทความนี้ช่วยคุณได้l?

Related Articles

ลืมรหัสผ่าน

1. กด Forgot Password2. กรอก Username หรือ Email ของคุณ (ระบบจะส่ง Password ให้ทาง...

วิธีเข้าใช้งาน Cloud Share

การเข้าใช้งาน Cloud Share บน Web page1. เปิดเว็บ Browser เข้าไปที่ URL :...

การตั้งค่าข้อมูล (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

  ในฐานะผู้ใช้คุณสามารถจัดการการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณได้...

The cloudShare Web interface

  คุณสามารถเชื่อมต่อกับ cloudShre server ผ่านเว็บบราวเซอร์ได้เพียงคุณระบุ cloudShare server และ...

การตั้งค่าข้อมูลของผู้ใช้งาน

  ในฐานะผู้ใช้คุณสามารถจัดการการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณได้...