หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จากการอ่านฐานข้อมูลวิธีการแก้ปัญหาการใช้งาน กรุณาเปิด Ticket มาที่แผนกที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลด้านล่าง