การใช้ Virtual Server Backups (Linux)

การใช้ Virtual Server Backups
1. 
View Virtual Server Backup
การดูข้อมูล Backup ของ Virtual Server (Linux) ไฟล์ Backup จะอยู่ในรูปแบบของ Files (Incremental)
1.1 คลิก Backup เลือก Files ระบบจะแสดงข้อมูล Backup ของคุณ
 

2. Take Virtual Server Backup
การสร้าง Backup files บน Virtual Server (Linux) จะเป็นการ Backup แบบ Incremental
2.1 คลิก Backups เลือก Files กด Take a Backup เพื่อสร้าง Backup
 
2.2 สร้าง Backup ด้วยการระบุข้อความสั้น ๆ ให้คุณจำการ Backup นี้ได้ จากนั้นกด Take a Backup เพื่อดำเนินการ Backup Virtual server ของคุณ


3. Convert Virtual Server Backup to Template
การนำไฟล์สำรองข้อมูลมาใส่บน Template ของคุณ
3.1 คลิกไอคอน Setting เลือก Convert to Template เพื่อดำเนินการ

3.2 เลือก Convert to Template หากคุณต้องการนำไฟล์ Backup ใส่บน Template ของคุณ

4.
 Restore Virtual Server Backup
การกู้คืนข้อมูล Backup ของ Virtual Server
4.1 คลิกไอคอน Setting เลือก Restore เพื่อดำเนินการกู้คืนข้อมูล

4.2 เลือก Restore หากต้องการกู้คืนไฟล์ Backup

5.
 Delete Virtual Server Backup
การลบข้อมูล Backup ของ Virtual Server
6.1 คลิก Backup เลือก Images หรือ Files คลิก Delete เพื่อดำเนินการลบข้อมูล

6.
 Edit Virtual Server Backup (Add Note)
การเพิ่มข้อความโน้ตลงบน Backup ของ Virtual Server
7.1 คลิก Backup เลือก Images หรือ Files คลิก Add note เพื่อดำเนินการเพิ่มข้อความที่คุณต้องการ

  • Email, SSL
  • 0 ผู้ใช้งานพบว่าบทความนี้มีประโยชน์
บทความนี้ช่วยคุณได้l?

Related Articles

แก้ไข Port Speed

1. คลิกที่ Networking > Network Interface เพื่อดู Port Speed2 คลิก ไอคอน Edit เพื่อแก้ไข Port...

การแก้ไขทรัพยากรของ Virtual Server (Edit Virtual Server)

การแก้ไขทรัพยากรของ Virtual Server ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขชื่อ Label, ขนาด CPU, RAM และ Time Zone...

Rebuild Virtual Server - การแก้ไขระบบปฎิบัติการ (OS) ของ Virtual Server

การทำ Rebuild Virtual Server สามารถให้คุณเปลี่ยน OS ของ Virtual Server ของคุณได้ โดยไม่ต้องสร้าง...

การใช้งานระบบ Cloud Server เบื้องต้น (Navigation)

1. Dashboard ส่วนของหน้าจอแสดงการใช้งานโดยรวมของ Virtual Server ทั้งหมดที่คุณใช้งาน...

การใช้งาน Migrate Virtual Server

การ Migrate Virtual Server เป็นการย้าย Virtual Server ของคุณไปใช้ Physical Server...